Огнян Кожухаров сенсей с Ренши по иайдо и джодо

сряда, май 8, 2019

Общояпонската федерация по Кендо (AJKF) присъди титлата “Ренши” по иайдо и джодо на Огнян Кожухаров сенсей (6 дан джодо, 6 дан иайдо, 5 дан айкидо). Тази висока чест и признание засвидетелстват неговата отдаденост в мисията да популяризира и развива Иайдо и Джодо. “Ренши” е първата от трите т.нар. “шого” титли, които се присъждат за заслуги след успешно положен писмен изпит и защитен минимум 6-ти дан. Тази година присъдените титли Ренши по Иайдо са едва 10, а по Джодо 16, като и за двете бойни изкуства Огнян Кожухаров сенсей е един от двамата чуждестранни лауреати. AJKF обяви имената на наградените кандидати, като част от големите майски празници, които се съпровождат от едно от най-мащабните и значими събития за бойни изкуства в Япония – т.нар. Киото Тайкай в едноименната бивша столица.

Търсене