Кендо нагледно

По записки от семинар с Хироши Канзаки сенсей (Кьоши, 8-дан) в Марсилия, Франция, 1-2 Юли 2017 г.

В рубрика: Теория

 

Тази статия ще бъде посветена на графичното изобразяване на някои от основните аспекти в практикуването, преподаването и състезанията в Кендо. Графиките и обясненията към тях, които ще бъдат публикувани, са събирани от различни източници, включително записки на участници в семинари с някои от най-известните японски сенсеи. Графиките имат за цел да подобрят разбирането на някои от характерните принципи на т. нар „философия на Кендо“ чрез един по-различен, интерактивен похват.

  1. Шин Ги Тай (心技体)

Шин Ги Тай е един от фундаменталните стълбове на всяко Будо. Буквално преведено означава Дух (или съзнание), Техника (или умение) и Тяло в едно. Изписването на Шин се асоцира с термина Кокоро, който сам по себе си означава сърце, но смисълът в контекста на Будо е съзнание, емоции, чувства, душа. Японско-англиският речник на термините в Кендо не предлага дефиниция, нито на Кокоро (има определение за кокоро-гамае или „Духовната подготовка към нещо. Отдаденост“), нито на Шин Ги Тай. Следната графика се опитва да онагледи този тъй важен аспект:

* По записки от семинар с Хироши Канзаки сенсей (Кьоши, 8-дан) в Марсилия, Франция, 1-2 Юли 2017 г.

Търсене