Обща генеалогия на корю школите

В рубрика: История

Схемата по-долу цели да спомогне по-лесната ориентация в десетките корю школи, тяхното развитие във времето и донякъде тяхната свързаност. Списъка е далеч от изчерпателен и ще бъде допълван – броя на класифицираните школи е няколко стотин, отбелязани са исторически по-влиятелните. Показаната йерархична връза не трябва да бъде приемана буквално, а по-скоро като ориентир за влияние при формирането на нова школа (исторически или технически), например:

  • Шинкаге-рю и Ягю Шинкаге-рю са почти идентични стилове, просто във времето Ягю Мунетоши наследил оригиналната Шинкаге-рю школа добавя името си
  • Наканиши Итто-рю се смята за едно от директни разклонения на Итто-рю, но тъй като основателя Чута Тенсада дълго въреме изучава Оно-ха Итто-рю и стилистически двете школи са близки са изобразени в йерархична връзка
  • Кашима Шинден Джикишинкаге-рю се смята за наследник едновременно на Шинкаге-рю и Кашима Шинрю, които са изобразени като отделни клонове
{{startAge + (100 * $index)}}
Търсене