Международен летен Будо-лагер „Изкуството на японския меч“

неделя, юли 18, 2010

Инструктори бяха – Огнян Кожухаров (5 дан Айкидо, 5 дан Иайдо и 4 дан Джодо) от клуб „Шинбукан“ – София, Андрю Норс (4 дан Кендо) и Леонид Караваев (3 дан Иайдо, 3 дан Кендо) от клуб „Ронин“ – Варна. Тренировките се провеждаха двуразово – от 07.00 до 09.00 часа и от 17.00 до 19.00 часа. В рамките на лагера бяха проведени и четири теоретични занятия, предимно с лекционен характер, на следните теми – лекция „Силата на духа в исторически контекст“ – Виктор Галушко (клуб „Шогун“ – Москва); семинарно занятие за инструктори и ръководители на клубове „Методика на работа в клубовете по бойни изкуства (от позиция на Британската Кендо Асоциация)“ – Андрю Норс (клуб „Ронин“ – Варна); лекция на тема „Киай и Айки“ – Огнян Кожухаров (клуб „Шинбукан“ – София) и тренинг „Психология на боя“ – Альона Караваева.  Участниците и организаторите на летния будо-лагер изразиха мнение, че следващата година будо-лагера задължително трябва да бъде повторен – по възможност в по-разширен инструкторски състав и още по-голям брой участници. Колеги, очакваме и вие да се присъедините.

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00−16:00 – Тренировка

16:00−16:30 − Почивка

16:30−19:00 − Тренировка

19:30 – Сайонара парти

Търсене