Подробен Кендо речник
А
A по системата на Хепбърн
Агари (същ.)
Състояние на нервност, на ненормално сътояние на духа, напр., по време на първата среща /мач на състезателя или по време на големи състезания; състояние на превъзбуденост, и неспособност за контрол на духа и тялото; състояние на “сценична треска”.
Аге-готе (същ.)
Коте, което е нанесено, когато ръцете на противника, държащи шинай, са били вдигнати от позиция чудан.
Ай-чудан (същ.)
По време на мачове, гейко или ката, състояние в което и двамата партньори заемат чудан позиция. Това е правилната позиция, когато започва или се подновява мача.
Ай-гедан (същ.)
По време на мачове, кейко или ката, състояние в което и двамата партньори заемат гедан позиция.
Ай-джодан (същ.)
По време на мачове, кейко или ката, състояние в което и двамата партньори заемат джодан позиция.
Ай-ки (същ.)
Състояние да бъдеш в съзвучие с чувствата на противника. Срещите в мачовете по бойно изкуство се решават в момента, когато ки на единия съвпада с ки на другия, в основата на мача стои как да се не попадне в синхрон с ки на противника[...]
Ай-тай-суру (същ.)
Лице в лице с противника.
Айте (същ.)
Противник при мач, кейко или ката. Терминът шиай-айте (противник в мач) или кейко-айте (противник на практика?) също се използват.
Ай-учи (същ.)
Ситуация, при която и двамата играчи отбелязват едновременно юкодатоцу (валидни точки), т.е. единият ефективно удря мен на противника, едновременно когато противникът удря нейното/неговото до. [...]
Ай-зоме (същ.)
Плат, боядисан с тъмносиня боя, произлизаща от растението индиго. Повечето тъмносини кендо-ги са направени от памучно платно, боядисано с индигова боя.[...]
Амасу (същ.)
Когато противникът застава във ваза, за да предвиди неговите/нейните намерения и за да отстъпи спокойно и със самообладание, като се постави в позиция на предимство за сметка на поставянето на опонента в неизгодна позиция.
Аши-гамае (същ.)
Позиция на краката; позиция и отнасяне на десния спрямо левия крак, които позволяват на състезателя да реагира незабавно на движенията на опонента.
Аши-хаба (същ.)
Разстоянието между краката отпред и отзад, както и от ляво надясно при заемане на основна позиция ашигамае.
Аши-хакоби (същ.)
Като аши-сабаки. Виж аши-сабаки.
Аши-сабаки (същ.)
Положение на краката, при атака или избягване на атака. Четирите типа са аиюми-аши, окуро-аши, хиракиаши и цуги-аши.
Атару (същ.)
Да докоснеш или да удариш целта. Атеру е транзитивна форма на атару.
Ато-учи (същ.)
Отвръщане на удара след като опонента е отбелязал ипон по време на мач или кейко. Това може да бъде направено при опит да отхвърлиш станалия ипон или от раздразнение, че са ти отбелязали ипон.
Аун-но-кокю (същ.)
Дишане в синхрон с противника. При представяне на ката, да бъдеш в синхрон с тоновете и ритъма на противника. А (от аун) означава да издишаш, а ун означава да вдишаш. [...]
Аюми-аши (същ.)
Вид на работа с краката – ашисабаки, който се използва за бързо придвижване надалеч в посока напред/назад. Обикновено се използват нормалните при ходене движения, направени със сури-аши (плъзгане на краката). Виж аши-сабаки.
Б
B по системата на Хепбърн
Батто (същ.)
Движението при издърпване на меча. При представяне на Ниппон Кендо Ката това е движението по изтеглянето на меча в позиция сон-кьо (навеждане, поклон) след представяне на рицу-рей (стоящ поклон) и правене на три стъпки напред. [...]
Бо-гьо (същ.)
Акт на самозащита, като се пречи на опонента да направи ваза чрез хващане на шинай на опонента със собствения шинай, действайки чрез тялото и заобикаляне или чрез духовно надмощие над опонента.
Боккен (същ.)
Виж Боку-то.
Боку-то (същ.)
Меч направен от дърво – дъб или японска мушмула. Нарича се още боккен или ки-дачи.
Богу (същ.)
Същото като Кендо-гу. Виж там.
Богу-букуро (същ.)
Същото като Догу-букуро. Виж там.
Бу (същ.)
Китайска буква, означаваща бу като “маршируване с оръжие в ръка”. Акт на яростно настъпление. Бойни изкуства. По време на ерата Едо, когато влиянието на конфуцианството е било силно, терминът бил означен в най-стария китайски речник [..]
Бу-до (същ.)
(Неписан) кодекс от закони, ръководещ живота и честта на самураите; рицарство. Същият като бу-джуцу или бу-гей. Към края на епохата Мейджи се появило изискване за повишаване на духовността в бойните изкуства.[...]
Будо-кан (същ.)
Постройка, сграда, предназначена за практикуване на бу-до. Има два вида: такива, които са подходящи за всички видове бу-до и специализирани за индивидуални дисциплини. [...]
Бу-гей (същ.)
Бойни изкуства. Изкуството на бу. Гей от бу-гей носи подзначението на формиране на духа и тялото чрез техническа тренировка. Бу-гей тогава означавало тренировка на тялото и духа чрез изкуството на бу. Същото като бу-джуцу или буги. Бу-гей джухаппан: 18-те вида бугей.
Бу-джуцу (същ.)
Виж бу-гей.
Бун-бу-риодо
Този термин е препредаван през дългата история на кендо. Бун се отнася до цялостното знание и бу се отнася до кендо в частност и до будо като цяло. Това означава, че както знанието, така и кендо практиката са важни за цялостното развитие на човека.
Буши-до
Пътят на войнът (самурай); правилния начин за живот на война. По този път но война лоялността, саможертвата, предаността, добродетелността, учтивостта, чистота, скромността, пестеливостта, шобу (уважението към бу-до)[...]
Бутоку-сай (същ.)
Фестивал, произхождащ от времената на създаването на Бутоку-ден, който се провеждал върху оновите на светилището Хейан с молитва за развитието на бу-джуцу. Били са играни представителни мачове. [...]
Бьо-ки (същ.)
Принципно терминът означава болест или неразположение. В бу-до, обаче, терминът бьо-ки се отнася до съсредоточаване на съзнанието в една точка. Разсейване. [...]
Г
G по системата на Хепбърн
Гакка-шикен (същ.)
Писмен изпит който се държи при кандидатстване за дан. Той проверява теоретичното познание за кендо.
Гакко-кендо (същ.)
Основно учение за кендо в школите.
Гашуку (същ.)
Трениворъчен лагер; настаняване в същите квартали; настаняване заедно с другите кендока за няколко последователни дни тренировки, предназначенви да развият умения, както и колективната работа и другарство.
Гедан-но-камае (същ.)
Позиция, при която върха на меча е наведен от позиция чудан надолу до коляното на противника. Това е позиция удобна за защита
Геккен-когьо (същ.)
Представяне на кендо, по подобие на Oзумо представяния започнати от Кенкичи Сакакибара през 1873. Продължени са до 1887 или 1888. Благодарение на тези представяния, кендо, което било в упадък, било възстановено.
Ги-джутцу (същ.)
Техника.
Ги-но (същ.)
Способност, умение
Го (същ.)
Състояние, в което се намираш зад противника, съобразявайки се едновременно с време и пространство.
Го-каку (същ.)
Произлиза от китайската поговорка, че няма разлика между (го) левия и десния рог (каку) на бика. Това означава еднаквост в уменията
Гокаку-гейко (същ.)
Кейко между двама с еднакви степени и умения (курай). Това го-каку се произнася по същия начин както горното го-каку но се изобразява с различен китайски йероглиф. Противно на горното, което се отнася просто до умение, този термин означава също вътрешният характер и достойнство.
Гокуи (същ.)
Смисъл; същина на нещата. Основна тайна ваза според която всичко е силно фокусирано.
Го-но-сен (същ.)
Виж митцу-но-сен.
Го-рей (същ.)
Акт на даване на заповеди или инструкции от водача на подчинените. Стандартна вербална команда, давана от водача с цел да предизвика определени действия.
Го-те (същ.)
Състояние на превъзходство от противника или по-бавен от противника.
Гяку-до (същ.)
Лявата част на до. Също се отнася принципно до удар в лявата част на до.
Д
D по системата на Хепбърн
Дай-то (същ.)
При използване на два меча (нито), с него се означава по-дългия боку-то (о-дачи). Виж боку-то.
Дан-и (същ.)
Степен, която отбелязва нивото и уменията на човека. Дан е по-висша степен от кю. В кендо има осем степени, от шо-дан (1-дан) до 8-дан.
Дантай-сен (същ.)
Същото като дантай-шиай. Виж дантай-шиай.
Дантай-шиай (същ.)
Мач, в който отборът (съставен от 3 или повече членове) играе срещу друг отбор. Също се нарича дантай-сен. Официалните мачове в кендо се ръководят или от шоша-су-хо (всеки играч се бие един мач и резултатът се решава от общото число на индивидуалните победи) или [...]
Дан-то-кю (същ.)
Система, използвана като стандарт за оценяване на уменията в кендо. Дан е бил използван за пръв път в Кодокан Джудо, и първият шо-дан (1-дан) е бил даден през 1883. Кю е било използвано в кендо главно от отдела на Градската полиция на Токио, като системата е установена през 1885. [...]
Да-тоцу (същ.)
Удряне и мушкане.
Датоцу-доса (същ.)
Непрекъснатото движение на сблъсък или мушкане в датоцу-буй на противника (зоните за попадение). Това включва координация на ръцете, които завъртат шинай и на краката, които движат тялото.
Датоцу-но-кикай (същ.)
Възможност, която би могла да бъде използвана за удар, това е най-добрия шанс за представяне на ваза. Също се нарича датоцу-но-коки. Виж митцу-но-юри-санутокоро.
Де-бана (същ.)
Времето когато противникът се опитва да излезе напред за да удари или да атакува. Де-бана на противника е добър момент за контраатака.
Де-бана-ваза (същ.)
Ваза, където се удря противника в неговото начало на удар или атака. Примерите включват Де-бана-Мен, Де-бана-Коте и Де-бана-цуки.
Де-гашира (същ.)
Виж де-бана.
Де-гашира-ваза (същ.)
Виж де-бана-ваза.
Де-гейко
Извършването на тренировки и срещи с кендо играчи принадлежащи към друго доджо или група. Виж кейко
Денто-бунка (същ.)
Традиционна култура, начин на живот ръководни правила, едновременно осезаема и невидима, които са били предавани чрез поколенията и са уникално японски. Те включват представянето на изкуства като но, кабуки и джорури а също [...]
До (същ.)
Част от екипировката в кендо, която покрива кръста и коремната област. Пластрон. Една от ударните зони (датоцу-буй). Вид кендо ваза където се удря противника в областта на гръбнака.
До-чу-сей (същ.)
Израз, който означава, че когато тялото се движи бързо, духът трябва да остане ясен и спокоен; състояние в което тялото се движи активно, но човек е духовно цялостен и способен да наблюдава добре противника. Виж сей-чу-до.
До-ги (същ.)
Също като кендо-ги. Виж кендо-ги.
Догу-букуро (същ.)
Чанта, в която се държи кендо екип.
Доджи-ни (същ.)
Едновременно.
Дожо, Доджо (същ.)
Диамантен стол под липовото дърво, където Буда е получил просветление (постигнал е сатори). По-късно като дожо са станали известни местата за будистки тренировки и будистки храмове. [...]
Дожо-кун (същ.)
Правилата, които трябва да следва човек когато учи бу-гей. Също писан, приет декрет, определящ правилата.
До-то (същ.)
Идентичен статус. Терминът се отнася за ситуации, квалификации и способности, които са еднакви.
До-учи (същ.)
Действието удряне на до.
До-ваза (същ.)
Основно название за всички ваза, където е ударено до.
Е
E по системата на Хепбърн
Ен (същ.)
Връзката и отношението между един друг.
Ен-бу (същ.)
Представяне, практика или публично педставяне на бу-гей.
Ен-ко (същ.)
Кръгла, заоблена арка.
Ен-ундо (същ.)
Движение на върха на шинай в широко кръгово движение. Терминът означава “кръгово движение”, но се използва също със значение “гладко движение”.
Ензан-но-мецуке (същ.)
Начин на гледане върху противника сякаш гледаш далечна планина; поглед върху близкостоящия противник от главата до краката с един поглед. Виж мецуке.
Ф
F по системата на Хепбърн
Фудо-шин (същ.)
Емоционално състояние, ненарушимо от нищо. Също означава гъвкав дух, който е способен да реагира да разнообразни сменящи се ситуации.
Фукушики-кокю (същ.)
Коремно дишане (използвайки диафрагмата) което често се използва в кендо.
Фуку-со (същ.)
Униформа. 1/ кендо униформа. Трябва да се носят кендо-ги и хакама. Виж кендо-ги, хакама. 2/ униформа за съдии по кендо. Тази униформа е установена в правилника и регламента, както следва. [...]
Фуми-кири-аши (същ.)
Използва се в удрящото движение, отнася се до движението на краката, особено на левия крак, който се движи сякаш рита пода назад, а тялото се движи напред. Когато обаче движението е назад, десният крака става Фуми-кири-аши.
Фуми-кири-доса (същ.)
Координацията на отблъскването с левия крак и приплъзването на шинай нагоре и напред по време на движението на удара.
Фуми-киру (гл.)
Отблъсквам се със сила от пода непосредсствено преди скок.
Фуми-коми (същ.)
Правене на стъпка напред; стъпка със сила.
Фуми-коми-аши (същ.)
Движение на краката, особено на десния крак по време на движението на удара. Използвано с цел да съкрати дистанцията с противника, отнася се до движението на десния крака, който изтласкан чрез ритане/отблъскване на левия крак, прави голяма стъпка напред с цялата си сила и дух.
Фуми-коми-доса (същ.)
В съвременното кендо това е характерно движение, използвано при удар. Това е непрекъснато движение напред на тялото, използвано за да удари бързо от иссоку-итто-но-маай. [...]
Фури-кабуру (гл.)
Да издигна шинай над главата.
Фури-оросу (гл.)
Да наклоня шинай долу (от фурикабури позиция) с цел да се ударя мен, коте или до.
Фуру (гл.)
Да размахвам, непрекъснато да движа върха на меча нагоре и надолу, настрани или диагонално.
Фусегу (гл.)
Същото като бо-гьо. Виж бо-гьо.
Ч
Ch по системата на Хепбърн
Чакин-шибори (същ.)
Произлиза от начина по който човек изстисква чакин (кърпа, използвана при чайната церемония), отнася се до начина по който се хваща шинай, когато се изпълнява удар.
Чаку-ган (същ.)
Цел; начин на прицелване. В кендо е много важно къде да гледаш противника. Терминът мецуке често се използва в кендо. По принцип е добре да се фиксират очите на противника [...]
Чаку-со (същ.)
Начин на обличане. Начин, по който кендо-ги и хакама, както и кендогу се носят. Както беше казано, чакусо е показателно за кендо способностите на човека, подходящата дреха и правилното й носене изисква голяма практика и опит. [...]
Чакуза (същ.)
Начин на сядане. В кендо това е сядането на пода от стояща позиция. Има няколко начина на сядане, включително сей-за и ан-за. Виж сей-за.
Чигири (същ.)
Малка желязна плочка, която се намира вътре в дръжката на шинай и задържа четирите бамбукови части заедно. Тя позволява да се поддържа формата на шинай и служи и за предпазна мярка.
Чика-ма (същ.)
Състояние на по-близко стоене до опонента отколкото иссоку-итто-нома-ай /идеалната дистанция и за атака и за защита/. Това е най-добрата разделяща дистанция за представяне на ваза. Също се нарича чикай ма-ай.
Чо-мусуби (същ.)
Панделка, фльонга. Връзване на връзките във формата на пеперуда с отворени криле (чо=пеперуда, мусуби=връзка). Това е препочитания начин на връзване на менхимо (връзките на мен) и до-химо (връзките на до) които се връзват около кръста.
Чо-ши (същ.)
Сила и импулс; мощ и гладкост в представянето на ваза.
Чояку-субури (същ.)
Су-бури правено непрекъснато при скачане напред и назад. Виж су-бури.
Чудан-но-камае (същ.)
Позиция, при която десният крак е изнесен леко напред в изправена позиция, а левият крак е поставен на една линия с дясната пета; шинай се държи с дясната ръка точно под цуба (гардът на меча), лявата ръка е на цука-гашира (края на дръжката на шинай)[...]
Чу-шин (същ.)
Център, същност; сърце. Найважното място или обект. В кендо, това са централните области на тялото на противника, като основата на гърлото и областта точно под стернума (мизо-оши). Също, понякога се използва, за да се обозначи “Х” знака, който отбелязва центъра на игралното поле.
dsds