Международен семинар по иайдо и джодо в София

събота, март 3, 2012

От 24 до 26 февруари 2012 г. в гр. София се проведе международен семинар по Джодо и Иайдо под ръководството на Рене ван Амерсфорт сенсей (Холандия) – 7 дан Джодо Ренши и 7 дан Иайдо Ренши и Карл Денекер сенсей (Германия) – 6 дан Джодо и 6 дан Иайдо. Семинарът бе организиран от Клуб „Шинбукан” и Българска Федерация по Кендо и се проведе в Национална Спортна Академия „Васил Левски”. В мероприятието взеха участие 48 джодоки и иайдоки от три страни – България (София, Варна и Пловдив), Гърция (Солун и Атина) и Унгария (Будапеща). По време на семинара, Рене ван Амерсфорт сенсей постави акцент върху методиката на работа в доджо, с фокус върху кихоните и базовите упражнения, изграждащи стабилна основа при практикуващите Джодо и Иайдо. В края на семинара бяха проведени и изпити за кю-степени по Джодо и Иайдо. Снимки очаквайте по-късно в галерията на web страницата на клуб Шинбукан http://www.shinbukan-bg.com/

Ръководството на Клуб „Шинбукан” изказва специални благодарности на Албена Петракиева и фирма „Алкор 9”, без чиято финансова подкрепа този семинар би бил трудно осъществим!

Търсене