Клубове в България

Клуб „Мусо“
гр. София
Кендо
Адрес: 122-ро Основно училище „Николай Лилиев“, ул. „Презвитер Козма“ 2
Понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 19:00 часа

Александър Арабаджийски +359 885 834154
Любомир Сагаев +359 898051536
email: office@kendo.bg, Facebook
Клуб „Муген“
гр. София
Кендо и Иайдо
Адрес: 135 СУ „Ян Амос Коменски“, ул. „Суходолска“ 145, 2, 1373 ж.к. Западен парк, София
Понделник, сряда и петък от 19:00 часа

Калин Терзиев +359 885 925793
Андрей Станев +359 887 592067
Facebook
Клуб „Шинбукан
гр. София
Иайдо и Джодо
Понеделник – 19:15 – 20:45 – Джодо (18 СОУ „Уилям Гладстоун“)
Вторник – 18:00 – 19:45 – Иайдо/Джодо и Айкидо (Върбица № 8)
Петък – 19:15 – 20:45 – Иайдо (18 СОУ „Уилям Гладстоун“)
Събота – 08:45 – 10:45 – Айкидо (ул. Върбица № 8)
Неделя – 08:45 – 10:45 – Иайдо/Джодо (ул. Върбица № 8)

Цветослав Николов +359 885 127378
email: shinbukan@abv.bg, Facebook
Клуб „Пловдив Кендо Кай“
гр. Пловдив
Кендо и Иайдо
Адрес: Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив, бул. ”Васил Априлов” №156
Вторник: 19:00 – 20:30 – Кендо
Сряда: 19:00 – 21:00 – Иайдо
Четвъртък: 19:00 – 20:30 – Кендо

Костадин Воденичаров +359 0886 648 611
email: kostadinvo@gmail.com, Facebook
Клуб „Айки“
гр. Габрово
Кендо
Адрес: Спортна зала на Национална Априловска гимназия, ул. „Априловска“ 15
Неделя 10:30 ч.

Димитър Тотев +359 889 212 422
email: kendogb@abv.bg
Клуб „Котокан“
гр. Велико Търново
Иайдо
Вторник от 18:30 до 20:15ч.
Събота от 09:30 до 11:15ч.

Петър Узунов + 359 884 033 443
Клуб „Кайсейкан“
гр. Варна
Иайдо и Джодо
Вторник и Четвъртък – от 19:00 до 21:00 часа в спортния салон на ПГ „Д. И. Менделеев“ на адрес гр. Варна, ул. „доктор Василаки Пападополу“ №52.
Неделя – 10:00 – 11:30 ч. (за напреднали) в зала на адрес ул. “Екатерина Симитчиева” №6

Леонид Караваев +359 879 387 877
е-mail: kaiseikandojo@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/KaiSeiKan
Клуб „Сей Шин Кан“
гр. Русе
Кендо
Петък от 13:30 ч. до 15:00 ч.
Адрес: ОЗК Арена Русе, бул. Липник 1

Събота и неделя от 17:00 ч. до 18:30 ч.
Адрес: Спортен комплекс Ялта Русе, бул. Липник 1

Владимир Начев +359 885 406 386
Еленко Тодоров +359 888 755 177
Такео Кита +359 877 133 499
е-mail: Sei_Shin_Kan@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/groups/487906249381759
Клуб „Бушидо“
гр. Русе
Кендо
Събота и неделя от 17:00 ч
Адрес: бл. “Опера”,ул „Муткурова“№ 30, вх. “В”, ет. 4

Клуб „Мейо“
гр. Варна
Кендо
Събота и неделя от 10:00 часа
Адрес: Малкия салон на СУ „Гео Милев“ – бул. „Република“ 124А
тел: 0876956966
Търсене