Етикетът в Кендо

Етикетът е особенно важна част в Кендо. Основните правила идват от сложната социална система на Япония. С една дума, Кендо етикетът е основан на респект – към сенсея, към по-напредналите, към екипировката и т.н. На практика не е толкова просто. Има предписание за почти всяко движение и неспазването им може да се разбере като знак за непълно обучение, а в определени случаи – и като обида.

Основен етикет в доджото

Никога не изпълнявай традиционната любезност непринудено или небрежно. Спри и се поклони, когато влизаш или излизаш от доджото. Поздравявай своя сенсей и кендоките в първия възможен момент, особено сенсея. Съответните поздрави са: охайо годзаимасу (добро утро), конничи уа (добър ден), конбан уа (добър вечер). Когато се обръщаш към учителя, използвай титлата сенсей. Бъди внимателен, слушай внимателно напътствията и отговаряй незабавно. Бъди готов за напътствията на по-напредналите и ги следвай. Не сядай преди тях. Не завършвай поклона си и не мести екипа си преди тях. Когато се подреждаш в редица, заставай винаги зад тези с по-висок ранг. Например, когато сядаш в строй, равнявай котето и мена и коленете си с тези по-напредналите. Следи за начинаещите и се грижи за тях. Винаги стой и сядай правилно, когато си в доджото. Не се влачи и не настъпвай нищо – особено не настъпвай шиная си. Не пълзи, за да наместиш позицията си, когато си в сеидза или сонкйо – стани и се премести. Когато заставаш в сейдза, постави първо лявото си коляно. Когато ставаш от сейдза вдигни първо дясното си коляно. Не използвай ръцеъте си да подпомогнеш ставането си. Не върви пред сенсея или кендоки с по висок ранг, когато стоят в сейдза. Отдавай уважение на кендоките, когато си заминават, особенно на сенсея. Например: оясуми насай (лека нощ) и сайонара.

Основен етикет, засягащ облеклото и екипировката

Служи си с облеклото и екипа си внимателно и с уважение. Увери се, че са сгънати стегнато, без висящи или хлабави части. Използвай шиная си с уважение. Не го настъпвай, не го изпускай, не се подпирай на него и не го влачи. Бъди сигурен, че е винаги добре стегнат и няма пукнатини. Обличай хакамата и кейкогито си спретнато. Увери се, че кейкогито е добре прилепнало и не се издува отзад или отпред. Когато обличаш хакамата си, слагай първо левия си крак; когато я събличаш, изваждай първо десния.

Основен етикет по време на практика

Когато практикуваш с по-напреднал, благодари му с онегаи шимасу в началото и с аригато годзаимаща в края. Тренирай старателно. Не сядай по време на практика, освен когато оправяш екипа си. Не се включвай в безсмислени разговори. Не допускай сенсеят да чака, когато е готов за практика. Не носи украшения по време на практика. Изпълнявай пицу рей и дза рей правилно. Не прегъвай врата или кръста си. Задръж поклона, преди да се върнеш в изходна позиция. За да извадиш шиная си, първо изпълни рицу рей към противника си, после повдигни лявата си ръка до кръста и направи три големи крачки напред. Извади шиная, заеми чудан но камае и клекни в сонкйо. Дръж гърба си изправен и гледай само напред. За да прибереш шиная, първо заеми чудан но камае и клекни в сонкйо. После върни шиная до кръста си. Стани и направи пет малки крачки назад. Отпусни лявата си ръка и направи рицу рей. Дръж гърба си изправен и гледай само напред.

Забележка: Кендо етикетът и дълбочината му може да са различни при различните сенсеи и в различните доджота. Научи етикета, преподаван в твоето доджо.

Търсене