За Кендо

Мартин Димитров - ЕКЦ Белград 2018

Кендо – японското изкуство за фехтоване, е начин на живот, създаден да подпомогне самоизграждането чрез практиките на изкуството на меча. Чрез точно трениране на Кендо ученикът укрепва своето тяло и ум, изгражда силен дух, учи се да се отнася към хората правилно, да се стреми към моралните ценности. Съвременното Кендо е пряко наследство от безбройните самурайски школи по кенджуцу. В тях векове са се предавали техники и прийоми как да се извърви пътят на меча с цел усъвършенстване на личността.

Идеалите и целите на Кендо

Идеята на Кендо е да дисциплинира човешкия характер чрез прилагане принципите на японския меч (катана).

Смисълът на Кендо е:
Да оформи ума и тялото
Да култивира решителен дух
Чрез постоянство и правилното практикуване да усъвършенства човека в изкуството на меча
Да учи на уважение към хората
Общуването с другите да е искрено и завинаги да преследва личното развивтие

Целта на Кендо е да:
Да те научи на обич към своята държава и общество, за да можеш да допринасяш за мира и напредъка на цялото човечество.

The Concept of Kendo was established by All Japan Kendo Federation in 1975.
昭和50年3月20日制定 全日本剣道連盟
Търсене