Кендо речник

Ки-кен-тай но ичи (дух, меч, тяло в едно) – Тази постановка, изглеждаща на пръв поглед ясна и лесна за постигане, изисква години разнообразни усилия за да бъде овладяна.

Сан соку тан рики – четирите ключови елемента на Кендо:

 1. Ган (зрение) – умението да видиш противника си не само физически, но и да прозреш характера, чувствата и намеренията му.
 2. Соку (работа с крака) – д вижението на тялото.
 3. Тан (смелост) – твоят дух и нагласа срещу самия теб и другите.
 4. Рики (мощ) – възможноста да използваш на практика ки-кен-тай но ичи за да имаш мощни удари (сечене) и мощно присъствие.

Кйо ку ги уаки – четирите неща, с които трябва да се сражаваш:

 1. Кйо (изненада) – да не реагираш на изненадата, нито пък да получаваш удари чрез изненада.
 2. Ку (страх) – не позволявай противникът ти да те уплаши, нито пък се страхувай от загуба.
 3. Ги (съмнение) – не изчаквай и не предприемай нерешителни атаки.
 4. Уаку (смущение) – не позволявай умът ти да изпадне в учудване или в безпорядък.

Семе – буквално атакувам.

Семе означава да приложиш мощ, натиск над противника си. Има три основни вида семе:

 1. Ки о коросу: пречупи волята на противника.
 2. Уаза но коросу: смачкай противниковата техника, например със смяна на дистанцията.
 3. Кен но коросу: смачкай меча, например чрез чукване на шиная отстрани.

Датоцу но кикай – буквално възможност за удар.

Петте по-важни възможности са:

 1. Дебана – когато противниковата атака е започнала.
 2. Уаза да оуару токи – когато противниковата атака е свършила.
 3. Ицука токи – к огато противникът е застинал. Наблюдавай амплитудите му на движение и дишане.
 4. Укетомета токи – след блокиране.
 5. Матоу токи – когато противникът е неуверен.

Митцу но сен – трите основни вида контраатака:

 1. Сен сен но сен – преди противникът да атакува (дебана уадза).
 2. Сен зен но сен – когато противниковата атака е започнала, но може да се избегне, нуки уадза
 3. Сен го но сен – когато противниковата атака е започнала, но може да бъде контраатакувана чрез блок.

Маай – Разстоянието между теб и противника ти (дистанцията).

Умението да се владее дистанцията и да се прилагат техники, подходящи за съответната дистанция, е мярка за зрялост в Кендо. Основните видове маай са:

 1. То маа – далечна дистанция. Върховете на шинаите са разделени.
 2. Иссоку итто но маа – дистанцията, от която може да се удари с едно движение. (върховете на шинаите леко се кръстосват)
 3. Чика маа – близка дистанция (върховете на шинаите се пресичат в дълбочина).


Кендо екипировката
История на съвременната Кендо екипировка и символите в нейните компоненти
Често срещани въпроси
и още любопитни отговори
История на Кендо
Знаете ли, че самурайските школи за кенджудсу са наброявали повече от 700?
Етикетът в Кендо
Само поклон и поздрав ли е етикетът в Кендо и какъв е смисълът и традицията в тях?
Японския меч
Знаете ли, че първите извити мечове са датирани около 900 г. и до днес майсторите продължават да ги изработват по същата технология?
Доджо
Доджо е мястото, където се учи (практикува) Пътят. В съвремието обикновено доджо се възприема като място, в което се преподават бойни изкуства.
Кендо речник
Кратък Кендо речник на основните термини