Екипировката

Хакама
Ръководство - Как да изберем хакама и как да я поддържаме.
Култът към японската сабя
Хей-хо – "сливане с Природата"
Как да се грижим за коте
Поддръжка и ремонт
Hasegawa – карбоновият шинай
Традицията срещу технологията