Документи и ръководства

За да четете pdf файлове Ви е нужен Adobe Acrobat reader, който можете да свали безплатно от тук или безплатния PDF-XChange Viewer. За да четете .doc файлове Ви е нужен Microsoft Word или OpenOffice, който можете да изтелгите от тук.


 • Частите на шинай
  Схематично представяне на имената и значението

 • Анти допинг правила
  на международната кендо федерация


 • Анти допинг правила
  на БФ Кендо


 • Годишен доклад за дейността на БФ Кендо
  за 2007 г.


 • Годишен доклад за дейността на БФ Кендо
  за 2006 г.


 • Годишен доклад за дейността на БФ Кендо
  за 2008 г.


 • Годишен доклад за дейността на БФ Кендо
  за 2009 г.


 • Годишен доклад за дейността на БФ Кендо
  за 2010 г.


 • Годишен доклад за дейността на БФ Кендо
  за 2011 г.


 • Годишен доклад за дейността на БФ Кендо
  за 2013 г.


 • Графично ръководство за съдии по кендо
  от Тери Холт


 • Закон за физическото възпитание и спорта
  Обн. ДВ. бр.58 от 9 Юли 1996г


 • Изпит за дан степени по кендо
  Процедури за провеждане на изпитите


 • Изпитна програма на БФ Кендо
  за придобиване на кю степени


 • Изследване върху субури упражненията
  проучване на Keio Gijuku University


 • Картон за периодични медицински прегледи на БФ Кендо
  бланка за печат


 • Каталог Sankei 2014
  официален спонсор и доставчик на екипировка на БФ кендо


 • Каталог Zen Sankei 2009
  официален спонсор и доставчик на екипировка на БФ кендо


 • Каталог Zen Sankei 2010
  официален спонсор и доставчик на екипировка на БФ Кендо


 • Каталог Zen Sankei 2011
  официален спонсор и доставчик на екипировка на БФ кендо


 • Каталог Zen Sankei 2012
  официален спонсор и доставчик на екипировка на БФ кендо


 • Каталог Zen Sankei 2016
  официален спонсор и доставчик на екипировка на БФ кендо


 • Каталог Zen Sankei 2017
  официален спонсор и доставчик на екипировка на БФ кендо


 • Колко точно ни е необходимо за да станем добри
  изчисления за поставяне на цели


 • Критерии за присъждане на дан стпени в кендо
  критерии на FIK/EKF


 • Наредба H-1
  от Министерството на младежта и спорта


 • Наредба за дейността на съдийска комисия към Бф Кендо • Наредба за дейността на треньорски съвет към Бф Кендо • Наредба за организирането и провеждането
  на изпити за кю степени


 • Наредба за провеждане на състезания
  на БФ Кендо


 • Правила за провеждане на изпити за дан степени
  на EKF


 • Правилни за статута на спортистите аматьори
  и спортистите професионалсти


 • Правилник за състезатели и съдии
  за провеждане на състезания по кендо


 • Правилник за състезатели и съдии на FIK
  за провеждане на състезания по кендо


 • Протоколи ДСК 2012
  Протоколи от събитията от ДСК за 2012 г.


 • Разширено ръководство за дан степени
  указания за комисията


 • Ръководство за поддържане на кендо екипировка
  Превод от официалното ръководство на AJKF


 • Ръководство за съдии по кендо
  Официално ръководство от AJKF


 • Ръководство за съдии по кендо
  допълнително издание на AJKF


 • Ръководство на явяващия се на изпит по кендо
  дан степени


 • Списък със забранените вещества на WADA
  Световна анти-допингова агаенция


 • Списък със забранените вещества на WADA 2013
  СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ ЗА 2013 г.


 • Схема на движение на шимпан
  нагледно графично ръководство


 • Устав
  на БФ Кендо


 • Устав на EKF
  Eвропейската федерация по Kендо


 • Устав на FIK
  Международна федерация по кендо


 • Форумляр за изключение за терепавтична употреба
  Световна анти-допингова агенция


 • Японско-английски речник
  на термините в кендо